Nhạc nền cho blog

Sau khi thực hiện các thao tác dưới, khi vào blog entry các bạn sẽ nghe thấy đoạn nhạc tương ứng (tất nhiên là phải bật loa )

Hướng dẫn cách sử dụng
– Bước 1: Compose blog entry
– Bước 2: Tick View HTML
– Bước 3: Coppy- Paste code vào (Chọn 1 trong số list code từ thư viện nhạc nền cung cấp dưới đây)
– Bước 4: Gỡ tick HTML để viết blog như bình thường.
– Bước 5: Post entry- Thưởng thức

1 Cuppy Cake
<div><embed style=”width:1px; height:1px; ” type=”application/x-shockwave-flash” src=”http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=181240737490567209&hl=en&#8221; flashvars=”autoPlay=true” bgcolor=”#000000″ allowScriptAccess=”none”> </div></embed>

2 Tell Him- Celine Dion
<div><embed style=”width:1px; height:1px; ” type=”application/x-shockwave-flash” src=”http://video.google.com/googleplayer.swf?docid=1982508899882530808&q&#8221; flashvars=”autoPlay=true” bgcolor=”#000000″ allowScriptAccess=”none”> </div></embed>

3 Bức thư tình thứ 2
<div><embed style=”width: 1px; height: 1px;” type=”application/x-shockwave-flash” src=”http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=364561520327333340&hl=f r” flashvars=”autoPlay=true” bgcolor=”#000000″ allowscriptaccess=”none”> </div>

4 Wish you were here – Blackmore night
<div><embed style=”WIDTH: 1px; HEIGHT: 1px” src=”http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=5616390819781110279&hl=en ” type=application/x-shockwave-flash allowScriptAccess=”none” flashvars=”autoPlay=true” bgcolor=”#000000″> </div></embed>

5 Lady of Dream của Kitaro
<div><embed style=”WIDTH: 1px; HEIGHT: 1px” src=”http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=2362458399852615620&hl=en ” type=application/x-shockwave-flash allowScriptAccess=”none” flashvars=”autoPlay=true” bgcolor=”#000000″> </div></embed>

6 Happy Birthday
<div><embed style=”WIDTH: 1px; HEIGHT: 1px” src=”http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=3858369431186397914&hl= en ” type=application/x-shockwave-flash allowScriptAccess=”none” flashvars=”autoPlay=true” bgcolor=”#000000″> </div></embed>

7 Wind it up -Gwen Stefani
<div><embed style=”width:1px; height:1px; ” type=”application/x-shockwave-flash” src=”http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=-5510825303363696202&hl=en&#8221; flashvars=”autoPlay=true” bgcolor=”#000000″ allowScriptAccess=”none”> </div></embed>

8 “Jingle bell rock”
<div><embed style=”width:1px; height:1px; ” type=”application/x-shockwave-flash” src=”http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=-6110671018338862994&hl=en&#8221; flashvars=”autoPlay=true” bgcolor=”#000000″ allowScriptAccess=”none”> </div></embed>

9 Unfaithful của Rihanna
<div><embed style=”width:1px; height:1px; ” type=”application/x-shockwave-flash” src=”http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=6787592989172552580&hl=en&#8221; flashvars=”autoPlay=true” bgcolor=”#000000″ allowScriptAccess=”none”> </div></embed>

10 November rain – Gun “n Roses
<div><embed style=”width: 1px; height: 1px;” type=”application/x-shockwave-flash” src=”http://video.google.com/googleplayer.swf?docid=-7548302531690167230&hl=en&#8221; flashvars=”autoPlay=true” bgcolor=”#000000″ allowscriptaccess=”none”> </div>

11 Nothing else matter – Symphony
<div><embed style=”width: 1px; height: 1px;” type=”application/x-shockwave-flash” src=”http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=-660344490474303134&hl=en&#8221; flashvars=”autoPlay=true” bgcolor=”#000000″ allowscriptaccess=”none”> </div>

12 God is a girl
<div><embed style=”width: 1px; height: 1px;” type=”application/x-shockwave-flash” src=”http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=-3070340070577165504&hl=en&#8221; flashvars=”autoPlay=true” bgcolor=”#000000″ allowscriptaccess=”none”> </div>

13 wind of change
<div><embed style=”width: 1px; height: 1px;” type=”application/x-shockwave-flash” src=”http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=-347143344460837808&hl=en&#8221; flashvars=”autoPlay=true” bgcolor=”#000000″ allowscriptaccess=”none”> </div>

14 Doraemon
<div><embed style=”width: 1px; height: 1px;” type=”application/x-shockwave-flash” src=”http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=-2366424447460481574&hl=fr&#8221; flashvars=”autoPlay=true” bgcolor=”#000000″ allowscriptaccess=”none”> </div>

15 MOUSE LOVE RICE (tiếng Anh)
<div><embed style=”width:1px; height:1px; ” type=”application/x-shockwave-flash” src=”http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=-2911543763088410688&hl=en&#8221; flashvars=”autoPlay=true” bgcolor=”#000000″ allowScriptAccess=”none”> </div></embed>

16 Twinkle,Twinkle Little Star (đây là đoạn violon của bé gái bé xíu)
<div><embed style=”width:1px; height:1px; ” type=”application/x-shockwave-flash” src=”http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=6186728863666588717&hl=en&#8221; flashvars=”autoPlay=true” bgcolor=”#000000″ allowScriptAccess=”none”> </div></embed>

17 Canon rock (ghita JerryC)
<div><embed style=”width:1px; height:1px; ” type=”application/x-shockwave-flash” src=”http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=1491516901670441597&hl=en&#8221; flashvars=”autoPlay=true” bgcolor=”#000000″ allowScriptAccess=”none”> </div></embed>

18 Love Paradise
<div><embed style=”width:1px; height:1px; ” type=”application/x-shockwave-flash” src=”http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=-912850605443008632&hl=en&#8221; flashvars=”autoPlay=true” bgcolor=”#000000″ allowScriptAccess=”none”> </div></embed>

19 Beep- Pussycat Dolls
<div><embed style=”width:400px; height:326px;” id=”VideoPlayback” type=”application/x-shockwave-flash” src=”http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=8114145133295130869&hl=en&#8221; flashvars=””> </embed> </div>

20 Right here waiting for U – Richard Marx
<div><embed style=”width:1px; height:1px; ” type=”application/x-shockwave-flash” src=”http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=-4543557151588135336&hl=en&#8221; flashvars=”autoPlay=true” bgcolor=”#000000″ allowScriptAccess=”none”> </div></embed>

21 I don”t need a man_Pussycat Dolls.
<div><embed style=”width: 1px; height: 1px;” type=”application/x-shockwave-flash” src=”http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=7055364014757439541&hl= en” flashvars=”autoPlay=true” bgcolor=”#000000″ allowscriptaccess=”none”> </div>

22 Imagine me without you
<div><embed style=”width: 1px; height: 1px;” type=”application/x-shockwave-flash” src=”http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=198931932763083804&hl=e n-GB” flashvars=”autoPlay=true” bgcolor=”#000000″ allowscriptaccess=”none”> </div>

23 Hold Me – The Model OST
<div><embed style=”width:1px; height:1px; ” type=”application/x-shockwave-flash” src=”http://video.google.com/videoplay?docid=959772115638286954&hl=en&#8221; flashvars=”autoPlay=true” bgcolor=”#000000″ allowScriptAccess=”none”> </div></embed>

24 Proud of u – Fiona Fung.
<div><embed style=”width:1px; height:1px; ” type=”application/x-shockwave-flash” src=”http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=5129615128809005187&hl=en&#8221; flashvars=”autoPlay=true” bgcolor=”#000000″ allowScriptAccess=”none”> </div></embed>

25 Chỉ là giấc mơ
<div><embed style=”width: 1px; height: 1px;” type=”application/x-shockwave-flash” src=”http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=-2035600880493806136&hl=en&#8221; flashvars=”autoPlay=true” bgcolor=”#000000″ allowscriptaccess=”none”> </div>

26 You are beautiful – Jame Blunt
<div><embed style=”width:1px; height:1px;” type=”application/x-shockwave-flash” src=”http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=-834939456402799267&hl=en&#8221; flashvars=”autoPlay=true”allowscriptaccess=”none”> </embed></div>

27 Ngoi sao may man
<div><embed style=”width: 1px; height: 1px;” type=”application/x-shockwave-flash” src=”http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=5047483847031107519&hl= en” flashvars=”autoPlay=true” bgcolor=”#000000″ allowscriptaccess=”none”></embed></div>

28 Tuyết rơi mùa hè
<embed style=”width:1px; height:1px; ” type=”application/x-shockwave-flash” src=”http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=-9108819068859888922&hl=de&#8221; flashvars=”autoPlay=true” bgcolor=”#000000″ allowScriptAccess=”none”></embed>

29 Endless love của jakichan và kim hee sun
<embed style=”width:400px; height:326px;” id=”VideoPlayback” type=”application/x-shockwave-flash” src=”http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=-5477242766274704725&hl=en&#8221; flashvars=””> </embed>

30 and lastly, for the love that has gone for long…
<embed style=”width:400px; height:326px;” id=”VideoPlayback” type=”application/x-shockwave-flash” src=”http://video.google.com/videoplay?docid=-2541462531707785747&q=unintended&hl=en&#8221; flashvars=””> </embed>

31 Special Needs – Placebo
<embed style=”width:400px; height:326px;” id=”VideoPlayback” type=”application/x-shockwave-flash” src=”http://www.youtube.com/watch?v=pR6Nm-1z2ps&eurl=&hl=en&#8221; flashvars=””> </embed>

32 Superman (It”s Not Easy) – Five For Fighting
<embed style=”width:400px; height:326px;” id=”VideoPlayback” type=”application/x-shockwave-flash” src=”http://video.google.com/videoplay?docid=3427118921682433962&hl=en&#8221; flashvars=””> </embed>

33 Hallelujah – Shrek OST
<embed style=”width:400px; height:326px;” id=”VideoPlayback” type=”application/x-shockwave-flash” src=”http://video.google.com/videoplay?docid=-6631785114149905769&hl=en&#8221; flashvars=””> </embed>

34 Take me to your heart
<div><embed style=”width:1px; height:1px; ” type=”application/x-shockwave-flash” src=”http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=4846117566172987852&hl=en&#8221; flashvars=”autoPlay=true” bgcolor=”#000000″ allowScriptAccess=”none”> </div></embed>

35 And I Am Telling You I”m Not Going
<div><embed style=”width:1px; height:1px; ” type=”application/x-shockwave-flash” src=”http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=5553588831314572475&hl=en&#8221; flashvars=”autoPlay=true” bgcolor=”#000000″ allowScriptAccess=”none”> </div></embed>

36. Dilema
<embed style=”width:400px; height:326px;” id=”VideoPlayback” type=”application/x-shockwave-flash” src=”http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=-4285968595324839846&hl=en&#8221; flashvars=””> </embed>

37.Where is the love
<embed style=”width:400px; height:326px;” id=”VideoPlayback” type=”application/x-shockwave-flash” src=”http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=-2142110411947312844&hl=en&#8221; flashvars=””> </embed>

38. A thousand miles
Cung cấp code: Maianh
<embed style=”width:400px; height:326px;” id=”VideoPlayback” type=”application/x-shockwave-flash” src=”http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=-8385354769452845663&hl=en&#8221; flashvars=””> </embed>

39.Wake up- Hylary Duff
<embed style=”width:400px; height:326px;” id=”VideoPlayback” type=”application/x-shockwave-flash” src=”http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=-5295783370109329036&hl=en&#8221; flashvars=””> </embed>

40.Born to make you happy
<embed style=”width:400px; height:326px;” id=”VideoPlayback” type=”application/x-shockwave-flash” src=”http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=4369849372755735968&hl=en&#8221; flashvars=””> </embed>

41.Fool again
<embed style=”width:400px; height:326px;” id=”VideoPlayback” type=”application/x-shockwave-flash” src=”http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=-4050944621802168132&hl=en&#8221; flashvars=””> </embed>

42.Bonjour Viet Nam
<embed style=”width:400px; height:326px;” id=”VideoPlayback” type=”application/x-shockwave-flash” src=”http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=2842193012328334637&hl=en&#8221; flashvars=””> </embed>

43.Nhạc trẻ em
<div><embed style=”WIDTH: 1px; HEIGHT: 1px” src=”http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=1811233136844420765&hl=en&#8221; type=application/x-shockwave-flash allowScriptAccess=”none” bgcolor=”#000000″ flashvars=”autoPlay=true”> </div></embed>

44.My Immortal -Evanessence
<div><embed style=”WIDTH: 1px; HEIGHT: 1px” src=”http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=-5857908169631964466&hl=en ” type=application/x-shockwave-flash allowScriptAccess=”none” bgcolor=”#000000″ flashvars=”autoPlay=true”> </div></embed>

45.Sweet dream – Jangnara
<embed style=”width:400px; height:326px;” id=”VideoPlayback” type=”application/x-shockwave-flash” src=”http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=2108005152602076331&hl=en&#8221; flashvars=””> </embed>

46.Hurt … Christina Anguilera …
<div><embed style=”width:1px; height:1px; ” type=”application/x-shockwave-flash” src=”http://video.google.com/googleplayer.swf?docid=7833723877698829422&hl=en&#8221; flashvars=”autoPlay=true” bgcolor=”#000000″ allowScriptAccess=”none”> </div></embed>

47.Giac mo tinh yeu – My Tam
<embed style=”width:400px; height:326px;” id=”VideoPlayback” type=”application/x-shockwave-flash” src=”http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=-2360945265620979456&hl=en&#8221; flashvars=””> </embed>

48.Hon da co don
<embed style=”width:400px; height:326px;” id=”VideoPlayback” type=”application/x-shockwave-flash” src=”http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=3506216760376900454&hl=en&#8221; flashvars=””> </embed>

49. Eternal flame
<div><embed style=”WIDTH: 1px; HEIGHT: 1px” src=”http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=-921165895946748737&hl=en&#8221; flashvars=”autoPlay=true” bgcolor=”#000000″ allowScriptAccess=”none”> </div></embed>

50. moonlight shadow – groove coverage
<div><embed style=”width: 1px; height: 1px;” type=”application/x-shockwave-flash” src=”http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=-1849574878742858472&hl=en&#8221; flashvars=”autoPlay=true” bgcolor=”#000000″ allowscriptaccess=”none”> </div>

51. FLY – Hilary Duff
<div><embed style=”width: 1px; height: 1px;” type=”application/x-shockwave-flash” src=”http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=3167255727029182414&hl= en” flashvars=”autoPlay=true” bgcolor=”#000000″ allowscriptaccess=”none”> </div>

52. Best in me
<div><embed style=”width:1px; height:1px; ” type=”application/x-shockwave-flash” src=”http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=7574529437113026966&hl=en&#8221; flashvars=”autoPlay=true” bgcolor=”#000000″ allowScriptAccess=”none”> </div></embed>

53. Never Had A Dream Come True
<embed style=”width:400px; height:326px;” id=”VideoPlayback” type=”application/x-shockwave-flash” src=”http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=-7414706742220327577&hl=en&#8221; flashvars=””> </embed>

54. Bình yên Quốc Bảo
<embed src=”http://www.youtube.com/v/W_XkZ0SJVTw&#8221; type=”application/x-shockwave-flash” wmode=”transparent” flashvars=”autoplay=1&loop=1″ allowscriptaccess=”none” height=”1″ width=”1″> </div>

55. We will rock you
<embed style=”width:400px; height:326px;” id=”VideoPlayback” type=”application/x-shockwave-flash” src=”http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=3510000726510056394&hl=en&#8221; flashvars=””> </embed>

56. No Promises
<div><embed style=”width: 1px; height: 1px;” type=”application/x-shockwave-flash” src=”http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=1139520929641956716&hl= en” flashvars=”autoPlay=true” bgcolor=”#000000″ allowscriptaccess=”none”> </div>

57. Улыбка – Nụ cười
<div><embed style=”width: 1px; height: 1px;” type=”application/x-shockwave-flash” src=”http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=1389650009257791384&hl=de&#8221; flashvars=”autoPlay=true” bgcolor=”#000000″ allowscriptaccess=”none”> </div>

Advertisements

160 thoughts on “Nhạc nền cho blog

 1. ui , co nhi`u bài nào khác không , cám ơn bạn đã cho nha , có bài nào khác thì càng tốt , VD : Cái chết trắng – Lil Knight (nhạc chế)

 2. @ Hoai Thuong:

  Tick vào VIEW HTML SOURCE thì nó sẽ ra 1 cái ô màu trắng chỉ để paste đoạn Code đó vào thôi ….
  Sau đó bỏ tick VIEW HTML SOURCE thì nó sẽ ra như ban đầu sau khi đã thêm ô media (nếu để ở dạng to), rồi tiếp tục viết như bt
  Có gì khó hiểu đâu nhỉ ? mình thấy cũng chả có gì phải đợi ?chắc chỉ phải đợi để nghe nhạc thoi

  @khanh:

  khi nao ranh to’ se poz len ^^

 3. Nếu bạn muốn bài nhạc tự động play lại thì trong phần “autoplay=true” sửa thành “autoplay=true&loop=true” hoặc …loop=1″ cũng chả seo ;))

 4. ban oi ! sao minh lam giong nhu huong dan ma khong dua nhac nen len dc? minh vẫn khon hieu?

 5. may cai kia ko ap dung cho worpress duoc . De dung cho wordpree ban thay

  thanh
  [ googlevideo=http://video.google.com/videoplay?docid=-2541462531707785747&q=unintended&hl=en”]

 6. sao toi cung la` the’ nhung ma` hok dc ne`. ca’i na`y co’ pha?i du`ng cho yahoo ko the’

 7. Bạn ơi mình uplosd nhạc nhưng bị chồng lên nhau khi vào blog.
  Làm sao để cho nó chạy tự động theo thứ tự hoặc thay đổi câu lệnh thế nào để chi khi click vào thì mới phát nhạc hả bạn ?
  Cho mình biết với nhé.Cám ơn bạn nhiều !!!

 8. Mọi người ai có thắc mắc thì add nick yahoo của tớ vào, khi nào online tớ sẽ chỉ cho ^^: td_blacksky

 9. ban oi minh lam theo huong dan ma seo khong nghe dc gi het, minh lam may lan roi ma cung khong nghe dc , chan ghe. ma ban oi cai nay dung cho yahoo phai khong? minh dung yahoo. thanks! ban nhieu nha, ah minh add nick ban vo nha de tien hoi hon.

 10. sao minh lay nhac o web thi` đc,ma` lây’ nhac trong phan “nhac nen cho bloc” thi` ko đc?

 11. troi oi! minh lam hoai, dung theo huong dan tu a-z the ma chang nge cai gi ca!co nham ko do! co cach nao khac phuc hay bi quyet nao khac ko! help me! thanks

 12. minh muon tao nhieu bai hat trong blog duoc khong? vi du nhu nghe het bai nay xong thi bai khac se tiep tuc ay.

 13. @phuong: bạn chỉ cần up nhiều bài hát lên, rồi copy nhiều đoạn code là đc thôi ^^

 14. em muon^” lam` nhac nen^` bai` Auld lang syne ma` trong day hok co’ nen co’ ban nao` chi? em cai’ code cua? bai` nhac nay` dc hok

 15. minh co lam thu va bay gio minh muon go nhac nen ra ma ko biet lam sao de xoa di!
  minh dung opera.
  tim hoai ma ko thay no dau ca!

 16. vi o trong opera ko thay co view html nen co ai biet cach go nhac nen lam on chi minh voi.
  goi mail cho minh. cam on nhieu!

 17. thoi di dung co sao nha
  chang nghe gi het ca
  chi khi nao nhan vo nut nghe thi moi nghe dc

 18. thanks nhiu,ma ban oi,no chi play 1 lan thui a,cho no phat lien tuc dc ko?thaaks again^_^

 19. Troi, tui doc ky huong dan lam rui lam di lam lai dau chuc lan ma co thay no hat ho j dau???

 20. mấy pác làm kiễu gì ý, bài viết này hoàn toàn đúng về nội dung em mới poz lên cho mọi người tham khảo. Mà em cũgn đã làm rồi, chạy ngon lành à

 21. Ban oi sao minh cho dc nhac nen roi.Nhung tai sao minh muon thay nhac khac lai hok dc vay?
  Giup minh voi nhe

 22. ặc ặc, làm được một lần rồi thì lần khác phải thay được chứ, bó tay với bạn luôn 😀

 23. anh oi em lam` nhac. nen` nhung ko co’ gmail khoai qua’ anh oi;anh co’ cach’ nao` don gian? hon chi? em voi’;neu’ dc. anh gui? ve` mail cho em ;thanks anh nhe’

 24. @ZenAnMaZit: vào gmail.com đăng ký cái nick có chưa đầy 2′ hà. Nếu ko bạn tìm trang nào cho phép upload nhạc cũng được, hình như VN cũng có dịch vụ đó rồi thì phải, mình ko biết rõ về nó lắm 🙂

 25. anh oi!!!ai tai ve duong link bai sorry cua Bao Thy va bai Dem thoi gian cua nhom Huyen Thoai dum e nha,e se vo blog a de copy ve lam nhac nen cho blog yahoo360.thanks!!^^!!cam on trc nha

 26. minh` gio` chuye^n? sang 360 roi` tui lam` cai’ nay` thu? xem moi. nguoi` lam` nhac. ne^n` cho blog = bai` chinh’ em nha ^^ co’ gi` thi` admin sua~ dum` nha hay pm vao` nick realcatme dum` tui cung~ duoc,

 27. sao minh lam nhu cach tren cua ban de dem nhac len blog ma ko dc vay ? cho minh hoi lam sao de moi nguoi vao xem blog cua minh dc ?

 28. sao minh lam nhu cach tren cua ban de dem nhac len blog ma ko dc vay ? cho minh hoi lam sao de moi nguoi vao xem blog cua minh dc ?
  -> -dui’:))

 29. Anh ơi sao em làm hoài ko đc vậy em làm đúng theo cách anh chỉ mà vẫn ko nghe đc anh làm ơn chi kĩ hơn giùm em nha ^_^ THANKS

 30. bạn ơiiiiiiiiiiii ! Tui làm theo cách của bạn hoài mà ko dc nè ! buồn quá trời luôn ! mong bạn chỉ cho tui rõ ràng hơn 1 chút nhé ! cảm ơn bạn nhiều nhiều !

 31. Bạn có bài Kissy Kissy nhạc Dance DJ không ? Nếu có thanks bạn nhiều nhá !!!

 32. lam dc roi!nhung xoa lam lai ko dc..khi Gỡ tick HTML ..hien len ô màu den…post entry…mà ko nghe gì hết ..chán lam nha..lam đúng h lun doa

 33. cho mình hỏi có thể dán bao nhiêu đường link vào HTML, mình có nhạc nền rồi nhưng muốn đổi bài khác mà không tìm thấy view HTML đâu nữa cả, dòng chữ Most HTML is ok nghĩa là thế nào?

 34. anh ơi!!!!!1em muốn xóa nhac nền thì fải làm sao?em đã delete nó rồi nhưng nó vẫn hát, em bục mình wá, anh giúp em với nghen, cảm ơn anh nhiều nghen!!!!!!!!!

 35. hiihii, cai’ ban dang bay` la` post nhac trong blog chu’ co’ phai nhac nen` dau.Ban nao` muon lay doan ma~ nhac ma` minh` thich’ thi` vao` trang web mp3.zing.vn~~~>tim` bai` ~~~>click chon ~~~~>hien 1 bang co’ doan nhac do’~~~~>tim` chu~ “dan’ vao` blog ” o ben phai~~~>copy ma~~~~~>lam` nhu tren da~ huong’ dan~.(cai’ nai` la` post nhac len blog,hok phai nhac nen)

 36. sau khi Coppy- Paste code vào thi phai doi “autoPlay=true” thanh “autoPlay=1” thi nhac cua ban se ru chay thoi!

 37. sao minh lam nhu ban huong dan ma khi post len ko thay gi ca no cu bao loi do.
  mong ban chi giup nhe, cam on ban nhieu!

 38. ko dc ban oi. cai luc pate roi` bo? tick HTLM thay no hien ra cai o den si`. minh ko dam viet them gi` nua post luon cung ko dc nua

 39. ban. ui, nho? men` zong’ ban., no’ ra cai’ khung den den nhung ma lai. nghe khong dc. help nho? zoi””””””””

 40. sao ma` it baj` vay^? ko dc con baj` theo yeu cau sao ban ? 😦 mjnh` chag? bjt gj` ca?…chang? co’ baj` na0` hay nua~ …toan `baj chag? hiu j`…huhu

 41. trang web nay giup ich cho cac bloger rat nhieu,hi vong trang web se co nhieu bai hat hay hon de cac bloger co the lua chon.thanks

 42. sao up len mà nó ko hát chỉ có một khoảng trắng là sao hở anh? trả lời gấp em cái!

 43. ban toan xao thui a`.minh lam vay ma chang thay gi het toan hien ra 1 cai o mau trang hem co chi.nhac cung hong? thay dau het a`.huhuhu lam hoia ma hong duoc bun wa a`

 44. ban oi! tui lam duoc roi, nhung khi vao blog no khong auto luon a. ma fai kich vao bai viet do moi auto duoc?
  co cach nao cho no auto luon khi minh mo blog khong? pm lai giup minh nhe! thanks

 45. BÓ TAY! MÌNH ĐÃ TẢI PHIÊN BẢN MỚI NHẤT CỦA MOZILLA FIREFOX MÀ VẪN KO TẢI ĐƯỢC

 46. bạn ơi sắp đến tết rồi bạn cho mình xin đoạn code của bài Happy new year – ABBA được không? Cảm ơn bạn nha.

 47. Ủa. Mình thấy có ô trắng xoá… như vậy là thế nào thưa bạn? mong bạn chỉ giúp tớ nhé.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s